ประวัติ องพจนกรโกศล, ดร. (พระ ดร. พิสิษฐ์ ฉายา เถี่ยนบ๊าว นามสกุล ศรีวิชา) ผู้ช่วยปลัดขวาอนัมนิกาย, เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง

ประวัติการทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม การพัฒนาวัด พัฒนาคน สร้างศาสนทายาท โดย... องพจนกรโกศล, ดร. (พระ ดร. พิสิษฐ์ ฉายา เถี่ยนบ๊าว นามสกุล ศรีวิชา) ผู้ช่วยปลัดขวาอนัมนิกาย, เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง