พิธีไทยทานทิ้งกรจาด ประจำปี 2565
วัดธรรมปัญญารามบางม่วง สามพราน นครปฐม 7 สิงหาคม 2565 วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565​
โล่เกียรติคุณ เปิดการประชุมสัมมนานานาศาสนาในประเทศไทย
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา
เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
ทำคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา”
องพจนกรโกศล ดร. ผู้ช่วยปลัดขวาอนัมนิกาย, เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง ร่วมพิธีรับมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ
************************************
วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ
องพจนกรโกศล ดร. เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง ร่วมเสวนาศาสนาในการประชุมสัมมนานานาศาสนาในประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ
***********************************
วันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.)
พิธีกงเต๊กรวมญาติ ทิ้งกระจาด ประจำปี 2565 วัดธรรมปัญญารามบางม่วง สามพราน นครปฐม6 - 7 สิงหาคม 2565
วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565
​เวลา 09.00 น.​ - พิธีอัญเชิญดวงวิญญาณบรรพชนมาสถิตย์ ณ ป้ายวิญญาณ (คายกิน)​
เวลา 10.00 น.​- พระภิกษุสงฆ์ประกอบพิธีถวายข้าวพระพุทธ (ก๊งฮุก)

อาคารสอนภาษา ห้องเรียน วัดธรรมปัญญารามบางม่วง อ.สามพราน จ.นครปฐม
รับสมัครเยาวชนชาย บรรพชาเป็นสามเณรเข้าศึกษาในระดับ ชั้น ม.1 และ ม.4 บวชฟรี เรียนฟรี มีทุนการศึกษา และส่งเสริมถึงระดับปริญญา ทั้งศึกษาในประเทศ และต่างประเทศ