มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ วัดธรรมปัญญารามบางม่วง
เลขที่ 108 หมู่ที่ 8 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
E-mai: mahayuan@gmail.com Facebook : www.facebook.com/MahayanBuddha

Principal Contact

พระมหาสุริยา คั้นพ๊าบ
บรรณาธิการบริหาร
Phone 092-456-2592

Support Contact

นางสาวธีร์รวี เดชดวง