ติดต่อเรา

มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ วัดธรรมปัญญารามบางม่วง
เลขที่ 108 หมู่ที่ 8 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
www.mahayan.com | E-mai: mahayuan@gmail.com  | Facebook : www.facebook.com/MahayanBuddha
 
พระมหาสุริยา คั้นพ๊าบ, ดร. (แสงอินตา) บรรณาธิการบริหารนิตยสารเสียงธรรมจากมหายาน
โทร. 092-456-2592
นางสาวธีร์รวี เดชดวง ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหารนิตยสารเสียงธรรมจากมหายาน