วันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น.
องพจนกรโกศล ดร. (พิสิษฐ์ เถี่ยนบ๊าว) เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง ประธานมูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์

ขออนุโมทนาบุญกับ สบู่อิงอิง สบู่สมุนไพรธรรมชาติ ใช้ทำความสะอาดผิวกาย ฟื้นฟูสภาพผิว คุณบุญญิสา ภรแดนศักดิ์

วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น.
องพจนกรโกศล ดร. (พิสิษฐ์ เถี่ยนบ๊าว) เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง ประธานมูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์

วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.
หม่อมหลวงภัทรสุดา กิติยากร ธิดาในหม่อมราชวงศ์สมลาภ กิติยากร เลขานุการในพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี

วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น.
หม่อมหลวงภัทรสุดา กิติยากร ธิดาในหม่อมราชวงศ์สมลาภ กิติยากร เลขานุการในพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ร่วมกับมูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ เพื่อมอบเวชภัณฑ์และให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์