ขอเชิญร่วมสมทบกองบุญ สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนบ้านบางม่วง (ประชารังสิต)

ขอเชิญร่วมสืบสานปณิธานของพระเดชพระคุณด้วยการ " ร่วมสร้างอาคารเรียน " 
ด้วยความมุ่งมั่นของพระมาหคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (กิ๊นเจี๊ยวมหาเถระ) อดีตเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายรูปที่ 11 คณะสงฆ์อนัมนิกาย ต้องการสร้างศาสนทายาท

ขอเชิญร่วมรับชม รายการพิเศษ เสียงธรรมจากมหายาน
รับชมผ่านช่องทีวี ช่อง 5