โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ รับมอบพระพุทธรูป พระยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้า และชุดน้ำยาฆ่าเชื้อ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

วันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. องพจนกรโกศล, ดร. เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง ประธานมูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ พร้อมด้วยคณะ

วันที่ 9 เมษายน 2563 พระครู องพจนกรโกศล เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง ประธานมูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์

ผอ.สนง.พุทธนครปฐม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ มอบหน้ากากอนามัยแก่วัดในเขตนครปฐม 

วันนี้ (1 เม.ย. 2563) พระครู องพจนกรโกศล พระสงฆ์ฝ่ายมหายาน เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง ประธานมูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์