ร่วมบุญใหญ่ เสียงแห่งบุญ เสียงแห่งการทำดี หล่อระฆังและสร้างกลอง ฝากไว้เป็นมหายานอนุสรณ์ 

เหล่าดารานักแสดงร่วมแถลงข่าว หล่อระฆังทองสำริด และสร้างกลองมิตรภาพ ร่วมเขียนแผ่นทอง และถ่ายรูปสวยๆ