ขออนุโมทนาครอบครัวสังข์อุดม โดย
คุณโภณ สังข์อุดม คุณอุไร ม่วงเส็ง

วันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น.องพจนกรโกศล ดร. (พิสิษฐ์ เถี่ยนบ๊าว) เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง ประธานมูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์

วันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ องพจนกรโกศล ดร. (พิสิษฐ์ เถี่ยนบ๊าว) เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง ประธานมูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์

วันนี้ 20 เมษายน 2563 เวลา 10.20 น. มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ โครงการพระยูไล สู้ภัย โควิด-19

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  รับมอบพระพุทธรูป พระยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้า เนื้อเงินสำริดขนาด 12 นิ้ว