ร่วมบุญใหญ่ เสียงแห่งบุญ เสียงแห่งการทำดี หล่อระฆังและสร้างกลอง ฝากไว้เป็นมหายานอนุสรณ์ 


•••ขอเชิญร่วมเป็นภาพเจ้า
- สร้างหอกลอง สร้างหอระฆัง และหล่อระฆังสำริดโพธิจิต-สร้างกลองมิตภาพ ประดิษฐาน บนมหาวิหาร พระโพธิสัตว์กวนอิม ปางเสวยสุข ณ วัดธรรมปัญญารามบางม่วง อ.สามพราน จ.นครปฐม 
ร่วมบุญผ่าน...
- ธนาคารไทยพาณิชย์ (สาขาราชวงศ์) 
- ชื่อบัญชี: เสียงธรรมจากมหายาน
- เลขบัญชี: 007-2345-559
โทรศัพท์: 085-177-9169, 085-303-6788, 063-464-0767
แฟกซ์ 034-979-292