เหล่าดารานักแสดงร่วมแถลงข่าว หล่อระฆังทองสำริด และสร้างกลองมิตรภาพ ร่วมเขียนแผ่นทอง และถ่ายรูปสวยๆ

บนวิหารพระโพธิสัตว์บำเพ็ญ ณ วัดธรรมปัญญารามบางม่วง จ.นครปฐม วันนี้ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑