อนุโมทนาบุญกับ...สโมสรไลออนส์ราชเทวีกรุงเทพฯ ภาค310A2 โดยคุณศิริพร พิพิธรังษี เดินทางมาถวายปัจจัย 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

โดยมี องพจนกรโกศล (พระอาจารย์ พิสิษฐ์ เถี่ยนบ๊าว ดร.) เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง รับถวาย เพื่อสมทบกองทุนสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนบ้านบางม่วง (ประชารังสิต)

 เพื่อให้กับน้องๆ เด็กนักเรียนได้มีอาคารเรียนหลังใหม่ น้ำใจของทุกท่าน ช่วยสานฝันให้น้องๆ จากอาคารหลังเก่าผุพัง หลังคารั่ว สู่อาคารหลังใหม่ อาคารคอนกรีต 3 ชั้น
- งบประมาณก่อสร้าง 21 ล้านบาท ยังขาดงบประมาณอีก 9 ล้านบาทถ้วน

...ท่านสามารถร่วมสมทบทุนได้ที่...
.ธนาคารธนชาต.
เลขบัญชี 297-605-07-45
ชื่อบัญชี มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์
โทร. 085-1779169, 085-303-6788, 094-339-8484
แฟกซ์ 034-979-292