ขอเชิญร่วมสมทบกองบุญ สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนบ้านบางม่วง (ประชารังสิต)

เพื่อให้กับน้องๆเยาวชน เด็กนักเรียนได้มีอาคารเรียนหลังใหม่ น้ำใจของทุกท่าน ช่วยสานฝันให้น้องๆ จากอาคารหลังเก่าที่ผุพัง หลังคารั่ว สู่อาคารหลังใหม่ อาคารคอนกรีต 3 ชั้น
- งบประมาณก่อสร้าง 21 ล้านบาท ยังขาดงบประมาณอีก 9 ล้านบาทถ้วนจึงจะแล้วเสร็จ

...ร่วมสมทบกองบุญได้ที่...
.ธนาคารธนชาต.
เลขบัญชี 297-605-07-45
ชื่อบัญชี มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์
โทร. 085-177-9169 , 094-339-8484
แฟกซ์ 034-979-292