วันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.
ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพประสิทธิ์มนต์ ผู้สถาปนาโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม ให้โอกาส
องพจนกรโกศล ดร. (พิสิษฐ์ เถี่ยนบ๊าว) เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง ประธานมูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ พร้อมด้วย องปลัดสันติ ถ่ออาง องสมุห์ณัฐกิจ เพื๊อกยือ เลขานุการวัดฯ หัวหน้าโครงการตามรอยพระโพธิสัตว์ และเจ้าหน้าที่
ได้บริจาคเวชภัณฑ์ให้กับโรงพยาบาลราชพิพัฒน์
โดยมีนายแพทย์ชัยยศ เด่นอริยะกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ รับของบริจาค เพื่อนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ประกอบด้วย แชมพูสระผมอาบน้ำ สูตรฟ้าทะลายโจร เจลล้างมือแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์สูตรฟ้าทะลายโจร สเปรย์สปา(สมุนไพรคลายกล้ามเนื้อ ผ่อนคลาย) ถุงมืออนามัย
และขออนุโมทนาบุญกับ
-บริษัทเนเจอร์กิฟ จำกัดได้บริจาคเครื่องดื่ม
-บริษัทสยามเฮิร์บ จำกัด (สเปรย์ สปา)ได้ร่วมบริจาคเวชภัณฑ์
-ห้างหุ้นส่วนจำกัดคุณฮวด ปากคลองตลาด ได้ร่วมบริจาคเวชภัณฑ์
-บริษัทยู.เล็ก เทรดดิ้ง จำกัด (อาหารปลาซากุระ) ได้บริจาคชุดป้องกันเชื้อโรค
-บริษัทโรงหล่อเกียรติมงคล จำกัด ได้บริจาคสบู่สมุนไพร
-ครอบครัวสังข์อุดม ได้บริจาคเจลแอลกอฮอล์
-คณะศิษยานุศิษย์รายการเสียงธรรมจากมหายาน
-คณะศิษยานุศิษย์รายการตามรอยพระโพธิสัตว์
ในนาม โครงการมหายานเพื่อการสงเคราะห์ โครงการอโรคยามหายาน โครงการตามรอยพระโพธิสัตว์ มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่รักษาผู้ป่วยต่อไป
ร่วมสมทบทุนกิจกรรมพระยูไลต้านภัยโควิด
โครงการตามรอยพระโพธิสัตว์ มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ ได้ที่ 094-339-8484