วันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น.
องพจนกรโกศล ดร. (พิสิษฐ์ เถี่ยนบ๊าว) เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง ประธานมูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ พร้อมด้วย องปลัดสันติ ถ่ออาง องสมุห์ณัฐกิจ เพื๊อกยือ เลขานุการวัดฯ หัวหน้าโครงการตามรอยพระโพธิสัตว์ และเจ้าหน้าที่
ร่วมบริจาคเวชภัณฑ์ให้กับโรงพยาบาลกระทุ่มแบน
โดยมีคุณสิริญาพร วงษ์ไสว รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบนกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ พร้อมด้วย
คุณภาส์ศศิ สมิทธากร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบนกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ รับของบริจาค เพื่อนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ประกอบด้วย แชมพูสระผมอาบน้ำ สูตรฟ้าทะลายโจร เจลล้างมือแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์สูตรฟ้าทะลายโจร สเปรย์สปา(สมุนไพรคลายกล้ามเนื้อ ผ่อนคลาย) ถุงมืออนามัย
ในการนี้องวินัยธรเอนก เถี่ยนหลาก เจ้าอาวาสวัดศรัทธายิ้มพานิชวราราม ร่วมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์
และขออนุโมทนาบุญกับ
-บริษัทเนเจอร์กิฟ จำกัดได้บริจาคเครื่องดื่ม
-บริษัทยู.เล็ก เทรดดิ้ง จำกัด (อาหารปลาซากุระ) ได้บริจาคชุดป้องกันเชื้อโรค
-บริษัทโรงหล่อเกียรติมงคล จำกัด ได้บริจาคสบู่สมุนไพร
-ครอบครัวสังข์อุดม ได้บริจาคเจลแอลกอฮอล์
-คณะศิษยานุศิษย์รายการเสียงธรรมจากมหายาน
ในนาม โครงการมหายานเพื่อการสงเคราะห์ โครงการอโรคยามหายาน โครงการตามรอยพระโพธิสัตว์ มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่รักษาผู้ป่วยต่อไป
ร่วมสมทบทุนกิจกรรมพระยูไลต้านภัยโควิด
โครงการตามรอยพระโพธิสัตว์ มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ ได้ที่ 094-339-8484