ขอเชิญร่วมรับชม รายการพิเศษ เสียงธรรมจากมหายาน
รับชมผ่านช่องทีวี ช่อง 5


วันที่ 28 ก.พ. 2563
เวลา 22.30 น. ถึง 24.30 น.
หรือเพจเฟสบุ๊ค
เพจ : วัดธรรมปัญญารามบางม่วง
เพจ : เสียงธรรมจากมหายาน