วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.
หม่อมหลวงภัทรสุดา กิติยากร ธิดาในหม่อมราชวงศ์สมลาภ กิติยากร เลขานุการในพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ร่วมกับมูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ เพื่อมอบเวชภัณฑ์และให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์
ในการนี้หม่อมหลวงภัทรสุดา ได้ร่วมมอบน้ำดื่มสมุนไพรขิงสดให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ด้วย
พร้อมกันนี้องพจนกรโกศล ดร. (พิสิษฐ์ เถี่ยนบ๊าว) เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง ประธานมูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ พร้อมด้วย องปลัดสันติ ถ่ออาง
องสมุห์ณัฐกิจ เพื๊อกยือ เลขานุการวัดฯ หัวหน้าโครงการตามรอยพระโพธิสัตว์ และเจ้าหน้าที่
ร่วมมอบพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า พร้อมซุ้มประดิษฐาน บริจาคเวชภัณฑ์ให้กับโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ โดยมีศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ รับของบริจาค เพื่อนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ประกอบด้วย แชมพูสระผมอาบน้ำ สูตรฟ้าทะลายโจร เจลล้างมือแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์สูตรฟ้าทะลายโจร สเปรย์สปา(สมุนไพรคลายกล้ามเนื้อ ผ่อนคลาย) ถุงมืออนามัย
และขออนุโมทนาบุญกับ
-บริษัทเนเจอร์กิฟ จำกัดได้บริจาคเครื่องดื่ม
-บริษัทยู.เล็ก เทรดดิ้ง จำกัด (อาหารปลาซากุระ) ได้บริจาคชุดป้องกันเชื้อโรค
-บริษัทโรงหล่อเกียรติมงคล จำกัด ได้บริจาคสบู่สมุนไพร
-ครอบครัวสังข์อุดม ได้บริจาคเจลแอลกอฮอล์
-คณะศิษยานุศิษย์รายการเสียงธรรมจากมหายาน
ในนาม โครงการมหายานเพื่อการสงเคราะห์ โครงการอโรคยามหายาน โครงการตามรอยพระโพธิสัตว์ มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่รักษาผู้ป่วยต่อไป
ร่วมสมทบทุนกิจกรรมพระยูไลต้านภัยโควิด
โครงการตามรอยพระโพธิสัตว์ มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ ได้ที่ 094-339-8484
ธนาคารไทยพานิชย์ เลขบัญชี 007-237642-9
ชื่อบัญชีตามรอยพระโพธิสัตว์