วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น.
หม่อมหลวงภัทรสุดา กิติยากร ธิดาในหม่อมราชวงศ์สมลาภ กิติยากร เลขานุการในพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ร่วมกับมูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ เพื่อมอบเวชภัณฑ์และให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์
ในการนี้หม่อมหลวงภัทรสุดา ได้ร่วมมอบน้ำดื่มสมุนไพรขิงสดให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ด้วย
พร้อมกันนี้องพจนกรโกศล ดร. (พิสิษฐ์ เถี่ยนบ๊าว) เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง ประธานมูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ พร้อมด้วย องปลัดสันติ ถ่ออาง
องสมุห์ณัฐกิจ เพื๊อกยือ เลขานุการวัดฯ หัวหน้าโครงการตามรอยพระโพธิสัตว์ และเจ้าหน้าที่
มอบพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า พร้อมซุ้มประดิษฐาน
บริจาคเวชภัณฑ์ให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีรศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
พร้อมด้วย ศ.นพ.พรชัย สิมะโรจน์ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ รับของบริจาค เพื่อนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ประกอบด้วย แชมพูสระผมอาบน้ำ สูตรฟ้าทะลายโจร เจลล้างมือแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์สูตรฟ้าทะลายโจร สเปรย์สปา(สมุนไพรคลายกล้ามเนื้อ ผ่อนคลาย) ถุงมืออนามัย
และขออนุโมทนาบุญกับ
-บริษัทเนเจอร์กิฟ จำกัดได้บริจาคเครื่องดื่ม
-บริษัทยู.เล็ก เทรดดิ้ง จำกัด (อาหารปลาซากุระ) ได้บริจาคชุดป้องกันเชื้อโรค
-บริษัทโรงหล่อเกียรติมงคล จำกัด ได้บริจาคสบู่สมุนไพร
-ครอบครัวสังข์อุดม ได้บริจาคเจลแอลกอฮอล์
-คณะศิษยานุศิษย์รายการเสียงธรรมจากมหายาน
ในนาม โครงการมหายานเพื่อการสงเคราะห์ โครงการอโรคยามหายาน โครงการตามรอยพระโพธิสัตว์ มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่รักษาผู้ป่วยต่อไป
ร่วมสมทบทุนกิจกรรมพระยูไลต้านภัยโควิด
โครงการตามรอยพระโพธิสัตว์ มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ ได้ที่ 094-339-8484
ธนาคารไทยพานิชย์ เลขบัญชี 007-237642-9
ชื่อบัญชีตามรอยพระโพธิสัตว์