ขออนุโมทนาครอบครัวสังข์อุดม โดย
คุณโภณ สังข์อุดม คุณอุไร ม่วงเส็ง


คุณกชกร ทองฤทธิ์ คุณสุภาภรณ์ สังข์อุดม
คุณบรรพต แน่นอุดร ด.ช.ปุณณดล สังข์อุดม
คุณมุนี เมือง คุณวี
ที่ได้ถวาย
เจลแอลกอฮอล์ล้างมือขนาดพกพา จำนวน
แอลกอฮอล์ชนิดน้ำ
อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและตา face shield

มอบให้กับกิจกรรมพระยูไลต้านภัยโควิด-19 มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์
เพื่อนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ผู้ที่มีความสนใจสามารถร่วมบริจาคสมทบทุน หรือร่วมมอบสิ่งของที่จำเป็นต่อบุคลากรทางการแพทย์
ติดต่อได้ที่โทร. 094-3398484
ธ.ไทยพานิชย์ ชื่อบัญชี ตามรอยพระโพธิสัตว์ 007-237642-9