วันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ องพจนกรโกศล ดร. (พิสิษฐ์ เถี่ยนบ๊าว) เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง ประธานมูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์

พร้อมคณะ และนายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วย นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนายวรวิทย์  ทองไทยนันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ร่วมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และร่วมพิธีบริจาคเวชภัณฑ์ให้กับโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ร่วมบริจาคเวชภัณฑ์ให้กับโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ในนาม โครงการมหายานเพื่อการสงเคราะห์ โครงการอโรคยามหายาน โครงการตามรอยพระโพธิสัตว์ มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ โดยมีผศ.นายแพทย์ณัฐพล  สันตระกูล รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ รับของบริจาค เพื่อนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโควิด-๑๙

ในการนี้ขออนุโมทนาสาธุกับเจ้าภาพ
-บริษัทเนเจอร์กิฟ จำกัดได้บริจาคเครื่องดื่ม
-บริษัทยู.เล็ก เทรดดิ้ง จำกัด (อาหารปลาซากุระ) ได้บริจาคชุดป้องกันเชื้อโรค
-บริษัทโรงหล่อเกียรติมงคล จำกัด ได้บริจาคสบู่สมุนไพร
-ครอบครัวสังข์อุดม ได้บริจาคเจลแอลกอฮอล์