องพจนกรโกศล, ดร. ผู้ช่วยปลัดซ้ายอนัมนิกาย, ประชาสัมพันธ์คณะสงฆ์อนัมนิกาย เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง ประธานมูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ พร้อมด้วยพระภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิกา ลงพื่นที่ ณ ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วม วัดพระศรีเจริญ บ้านหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

การนี้ได้เดินทางมอบเครื่องอุปโภคและบริโภค เป็นข้าวสาร 1,000 กิโลกรัม อาหารแห้ง น้ำดื่ม รองเท้ากันน้ำ และอื่นๆ พร้อมประกอบอาหาร ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอำนาจเจริญและร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 3-4 ก.ย.2562 โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนพร้อมด้วยสมาคมไทยเชื้อสายเวียดนามที่อาศัยในพื้นที่ ร่วมกันทำอาหารมอบให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ดังกล่าว