วันนี้ 20 เมษายน 2563 เวลา 10.20 น. มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ โครงการพระยูไล สู้ภัย โควิด-19 นำโดย...องพจนกรโกศล ประธานมูลนิธิฯ เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง ร่วมกับ มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ มอบอุปกรณ์เวชภัณฑ์ ชุดป้องกันการติดเชื้อ มอบแก่คณะแพทย์ พยาบาล ผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วย และมอบองค์หลวงพ่อพระยูไล เนื้อเงินสำริด ขนาด 12 นิ้ว พร้อมทั้งซุ้มประดิษฐาน มอบแก่ โรงพยาบาลสมุทรปราการ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่คณะแพทย์ พยาบาล ผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาล
และในเวลา 13.00 น. เดินทางไปมอบ ณ โรงพยาบาลบางพลี จ.สมุทรปราการ ด้วย
...ร่วมสมทบทุนได้ที่...
.ธนาคารธนชาต.
เลขบัญชี 297-605-07-45
ชื่อบัญชี มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์
****************************************
โทร. 085-1779169 ,085-3036788
 

โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 

 

 โรงพยาบาลบางพลี 88/1 ม.8 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ