ขอเชิญร่วมงานนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทศกาลตรุษจีน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดธรรมปัญญารามบางม่วง นครปฐม
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๔ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒