ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ปี 62 ไหว้พระ ขอพร เสริมบารมี วันที่ 4-10 ก.พ.2562 ณ วัดธรรมปัญญารามบางม่วง อ.สามพราน จ.นครปฐม

พิธีไป้เต้า/บูชาดาวนพเคราะห์ วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 โทรศัพท์: 085-177-9169, 085-303-6788