ขอเชิญร่วมสืบสานปณิธานของพระเดชพระคุณด้วยการ " ร่วมสร้างอาคารเรียน " 
ด้วยความมุ่งมั่นของพระมาหคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (กิ๊นเจี๊ยวมหาเถระ) อดีตเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายรูปที่ 11 คณะสงฆ์อนัมนิกาย ต้องการสร้างศาสนทายาท

ทั้งพระภิกษุสามเณร และเยาวชนให้มีคุณภาพด้านการเผยแผ่ในยุคปัจจุบัน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรม เช่น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาเวียดนาม ฯลฯ ซึ่งเป็นความปรารถนาดีต่อสังคมอย่างแรงกล้า แต่อนิจจาท่านได้ถึงมรณะกาลแล้ว ถึงสังขารร่างกายของท่านจะจากไปแต่อุดมการณ์ในใจของท่านยังอยู่

ด้วยความมุ่งมั่นของพระมาหคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (กิ๊นเจี๊ยวมหาเถระ) อดีตเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายรูปที่ 11 คณะสงฆ์อนัมนิกาย ต้องการสร้างศาสนทายาท ทั้งพระภิกษุสามเณร และเยาวชนให้มีคุณภาพด้านการเผยแผ่ในยุคปัจจุบัน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรม เช่น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาเวียดนาม ฯลฯ ซึ่งเป็นความปรารถนาดีต่อสังคมอย่างแรงกล้า แต่อนิจจาท่านได้ถึงมรณะกาลแล้ว ถึงสังขารร่างกายของท่านจะจากไปแต่อุดมการณ์ในใจของท่านยังอยู่
--------------------------------------------
ขอเชิญร่วมสืบสานปณิธานของพระเดชพระคุณด้วยการ " ร่วมสร้างอาคารเรียน " หลังนี้ให้แล้วเสร็จ ตามความปรารถนา เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่สังคม โดยเฉพาะเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาปัจจุบันขาดงบประมาณดำเนินการ 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาท)

สามารถร่วมบุญได้ ดังนี้
- กองบุญหลัก 20,000 บาท
- กองบุญรอง 10,000 บาท
- กองบุญร่วม 5,000 บาท
และร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธ

ทุก 1,000 บาท ขึ้นไป ติดต่อรับของที่ระลึกได้ " ผลิตภัณฑ์ชาวพุทธ ชุดสุขภาพ " (ค่าจัดส่ง 100 บาท)
--------------------------------------------
ติดต่อสอบถามโทร. 094 339 8484 , 085 303 6788
ธนาคารธนชาต เลขบัญชี 297-605-07-45
ชื่อบัญชี มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ สาขาเทียนดัด