ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  รับมอบพระพุทธรูป พระยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้า เนื้อเงินสำริดขนาด 12 นิ้ว 

วันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. องพจนกรโกศล, ดร. เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง ประธานมูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ พร้อมด้วยคณะจัดมอบชุดน้ำยาฆ่าเชื้อ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เช่น สเปรย์-เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และอื่นๆ มอบแก่คณะแพทย์ พยาบาล คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วย พร้อมกันนี้ยังมอบ พระพุทธรูป พระยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้า เนื้อเงินสำริดขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 องค์ และยังได้มอบกองทุนส่วนหนึ่งเพื่อสมทบทุนซื้อ เวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ แก่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยมีพลตรี สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และพล.อ. นพ.สายัณห์ สวัสดิ์ศรี หัวหน้าคลินิกชายวัยทอง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อดีตผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และทางในขณะเดียวกันทางมูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ ยังได้จัดตั้งกองทุน เพื่อช่วยเหลือสถานที่อื่นต่อไป

...ร่วมสมทบกองทุนได้ที่....ธนาคารธนชาต.
เลขบัญชี 297-605-07-45
ชื่อบัญชี มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์
โทร. 085-1779169, 085-303-6788