กองบุญใหญ่ รับถึง 31 ธันวาคม 2561 
หล่อระฆังทองสำริดโพธิจิต และสร้างกลองมิตรภาพ
วัดธรรมปัญญารามบางม่วง โทร. 085-177-9169, 085-303-6788, 063-464-0767


- ร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา หรือ กองบุญ 3,000 ขอฝากชื่อ-นามสกุล เจ้าภาพไว้ที่ หอกลอง-หอระฆังให้ด้วย สาธุ อนุโมทนาบุญด้วยกันนะ
- สามารถแจ้งรายละเอียดการโอนผ่านเพจ เสียงธรรมจากมหายาน ได้เลย