วันนี้ (๑ กันยายน ๒๕๖๑) อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม แวะไหว้พระยูไลฯ และ พระแม่กวนอิม ปางเสวยสุข วัดธรรมปัญญารามบางม่วง อ.สามพราน จ.นครปฐม 
-โดยมี องสรภาณอนัมพจน์ ดร. เจ้าอาวาส นำเดินชมรอบบริเวณวัด

ข้อมูลจาก เพจ : ป.จ.ทิพสูงเนิน