วันนี้ (1 เม.ย. 2563) พระครู องพจนกรโกศล พระสงฆ์ฝ่ายมหายาน เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง ประธานมูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์

เดินทางเพื่อแจกหน้ากากป้องกัน การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid-19 และเจลแอลกอฮอล์ ณ จุดตรวจคัดกรอง อ.นครชัยศรี และที่ว่าการ อ.สามพราน จังหวัดนครปฐม
รวมไปถึงการเปิดให้ มูลนิธิพระยูไลฯ จัดซื้อยาฆ่าเชื้อและเครื่องฉีดพ่น มอบเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นตามสถานที่สำคัญต่างๆในเขต ตำบลบางช้าง อ.สามพราน และบริเวณใกล้เคียง เพื่อเฝ้าระวังตามมาตรการ การเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19