ขออนุโมทนาสมาคมตระกูลแซ่เฮ้งแห่งประเทศไทยนำโดยคุณพรเทพ เห็นศิริกุล นายกสมาคมตระกูลแซ่เฮ้งแห่งประเทศไทย

ได้มอบเครื่องช่วยหายใจจำนวน 2 เครื่อง จำนวนเงินทั้งสิ้น 1,000,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร ในการนี้ องพจกรโกศล เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วงได้ไปร่วมอนุโมทนาบุญในกิจกรรมนี้ด้วย โดยมอบเจลล้างมือ ขนาดบรรจุ 50 ml จำนวน 100 หลอด และร่วมบริจาคเงินสมทบกิจกรรม ช่วยภัยโควิด-19 ในครั้งนี้10,000 บาท