วันพุธ ที่ 25 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง การปกครอง ชุมชน วัดธรรมปัญญารามบางม่วง มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์

ร่วมมือฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและตามมาตรการการเฝ้าระวัง"ไวรัสโคโรน่า" สายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ณ จุดเริ่มต้น วัดธรรมปัญญารามบางม่วง อบต. ศูนย์เด็กเล็กบางช้าง และสถานสำคัญต่างๆ ทั่วตำบลบางช้าง

ภาพ : วัดธรรมปัญญารามบางม่วง จ.นครปฐม