วันนี้ (๑ กันยายน ๒๕๖๑) อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม แวะไหว้พระยูไลฯ และ พระแม่กวนอิม ปางเสวยสุข วัดธรรมปัญญารามบางม่วง อ.สามพราน จ.นครปฐม 
-โดยมี องสรภาณอนัมพจน์ ดร. เจ้าอาวาส นำเดินชมรอบบริเวณวัด

วันนี้ (๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.) วัดธรรมปัญญารามบางม่วง นำโดย...องสรภาณอนัมพจน์ ดร. ได้ร่วมต้อนรับ คณะจากกระทรวงวัฒนธรรมนครปฐม

องสรภาณอนัมพจน์, ดร.เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง ร่วมกับ มูลนิธิโอ.เค ไลฟ์ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพถวาย ข้าวสาร 6,000 ก.ก น้ำดื่ม 3,000 ขวด และไข่ไก่ 30,000 ฟอง และปัจจัยในการจัดงานอีก 200,000บาทในงานพิธีกงเต็กรวมญาติ และพิธีทิ้งกระจาด-แจกทาน ประจำปี 2561 ในวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2561 ณ วัดธรรมปัญญารามบางม่วง อ.สามพราน จ.นครปฐม

 

มูลนิธิโอ.เค ไลฟ์ โดย คุณธนอรรถ ตรีธิติธัญ และ คุณวิณพา รัตนากิตติ์ ประธานมูลนิธิและกรรมการผู้จัดการบริษัท วิณพา จำกัด พร้อมทั้งคณะ ร่วมกับ มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ 

ขออนุโมทนาบุญใหญ่ ในครั้งนี้กับ มูลนิธิโอ.เค ไลฟ์ โดย คุณธนอรรถ ตรีธิติธัญ และ คุณวิณพา รัตนากิตติ์ ประธานมูลนิธิและกรรมการผู้จัดการบริษัท วิณพา จำกัด พร้อมทั้งคณะ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพถวาย ข้าวสาร 6,000 ก.ก น้ำดื่ม 3,000 ขวด และไข่ไก่ 30,000 ฟอง และปัจจัยในการจัดงานอีก 200,000บาทในงานพิธีกงเต็กรวมญาติ และพิธีทิ้งกระจาด-แจกทาน ประจำปี 2561 ในวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2561 ณ วัดธรรมปัญญารามบางม่วง อ.สามพราน จ.นครปฐม