องพจนกรโกศล, ดร. ผู้ช่วยปลัดซ้ายอนัมนิกาย, ประชาสัมพันธ์คณะสงฆ์อนัมนิกาย เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง ประธานมูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ พร้อมด้วยพระภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิกา ลงพื่นที่ ณ ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วม วัดพระศรีเจริญ บ้านหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ขอเชิญร่วมงานนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทศกาลตรุษจีน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดธรรมปัญญารามบางม่วง นครปฐม
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๔ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

 

วันที่ 26-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประธานมูลนิธิพร้อมคณะกรรมการบริหารงาน ร่วมเดินทางไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อร่วมพิธีมอบระฆังทองสำริดโพธิจิตมิตรภาพไทย-เวียดนาม

ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ปี 62 ไหว้พระ ขอพร เสริมบารมี วันที่ 4-10 ก.พ.2562 ณ วัดธรรมปัญญารามบางม่วง อ.สามพราน จ.นครปฐม

ทัวร์จาก...คณาอาจารย์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แวะมาทำบุญ ไหว้พระยูไลฯ และพระแม่กวนอิม ปางเสวยสุข ณ วัดธรรมปัญญารามบางม่วง จ.นครปฐม