วันนี้ (1 เม.ย. 2563) พระครู องพจนกรโกศล พระสงฆ์ฝ่ายมหายาน เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง ประธานมูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์

ขออนุโมทนาสมาคมตระกูลแซ่เฮ้งแห่งประเทศไทยนำโดยคุณพรเทพ เห็นศิริกุล นายกสมาคมตระกูลแซ่เฮ้งแห่งประเทศไทย

วันพุธ ที่ 25 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง การปกครอง ชุมชน วัดธรรมปัญญารามบางม่วง มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์

องพจนกรโกศล ดร. (พิสิฐษ์ เถี่ยนบ๊าว) ผู้ช่วยปลัดซ้ายอนัมนิกาย ประชาสัมพันธ์คณะสงฆ์อนัมนิกาย เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง พร้อมด้วยพระภิกษุสามเณร เจริญพระพุทธมนต์

อนุโมทนาบุญกับ #คุณแม่หมุยกิม เสียมทอง เดินทางมาถวายปัจจัย 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)