วันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.
องพจนกรโกศล ดร. (พิสิษฐ์ เถี่ยนบ๊าว) เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง ประธานมูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์

วันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น.
องพจนกรโกศล ดร. (พิสิษฐ์ เถี่ยนบ๊าว) เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง ประธานมูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์

วันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.
ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพประสิทธิ์มนต์ ผู้สถาปนาโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม ให้โอกาส

วันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น.
องพจนกรโกศล ดร. (พิสิษฐ์ เถี่ยนบ๊าว) เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง

วันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น.
องพจนกรโกศล ดร. (พิสิษฐ์ เถี่ยนบ๊าว) เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง ประธานมูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์