วัดธรรมปัญญารามบางม่วง (เฮงเส็งยี่ ) เนื้อที่ของวัดโดยประมาณมีจำนวน 2 ไร่ ด้านหน้าของวัดจะอยู่ติด แม่น้ำท่าจีน หรือ แม่น้ำนครชัยศรี ด้านหลังติดซอยเทียนดัด-คลองใหม่ ถนนเพชรเกษม ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2548 ถือได้ว่าเป็นวัดที่อยู่ในนิกายมหายานแห่งเดียวของจังหวัดนครปฐม ซึ่งคณะกรรมการบริหารโรงเจได้มีจิตศรัทธาและเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาจึงได้ยกอาคารโรงเจ พร้อมที่ดินถวายให้กับพระเดชพระคุณ พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่งประเทศไทย ซึ่งโรงเจแห่งนื้ชื่อว่า “โรงเจเฮงเส็งตั๊ว” หรือที่ชาวบ้านรู้จักกันทั่วไปว่า “โรงเจบางม่วง ริมแม่น้ำ” มีอายุมากว่า 100 ปี และได้รับการบูรณะมาตลอดจากผู้มีจิตศรัทธา โรงเจแห่งนี้ได้ยกฐานะจัดตั้งให้เป็นวัด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2548 ในนิกายมหายาน สังกัดคณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่พึงทางจิตใจ ของพุทธศาสนิกชนทั่วไป บริเวณรอบ ๆ ของวัดจะเต็มไปด้วยธรรมชาติที่ร่มรื่น สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ของชาวสามพราน ทั้งสวนผลไม้ สวนกล้วยไม้ และดอกไม้ต่าง ๆ นานาชนิด เมื่อท่านใดที่มาเยี่ยมเยือนได้พบก็จะรู้สึกสดชื่น และสงบยิ่งนัก ซึ่งต่างจาก ความวุ่นวายที่ทุกท่านพบเห็นจากตัวเมือง ภายในวัดมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หลายแห่ง ได้แก่ พระบรมสารีริกธาตุ อัญเชิญจากรัฐพิหาร พุทธคยา ประเทศอินเดีย, พระยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้า (พระเงินใหญ่) พระประธานประดิษฐาน ณ อาคารชั่วคราว หล่อด้วยเนื้อเงินยวง องค์แรกและองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ปางลักษณะนั่งขัดสมาธิภาวนา พระหัตถ์ทรงถือบาตรน้ำมนต์, ชุดเทพเจ้าแห่งโชคลาภ (โหงวโล่วไฉ่ซิ้ง) ไม้หอมเก่าแก่จากเมืองจีน, พระพุทธเจ้า 3 พระองค์ ประดิษฐาน ณ อาคารโรงเจ, พระแม่กวนอิมปางหมดทุกข์ หมดโศก หนึ่งเดียวในเมืองไทย, เทพเจ้าหมอเทวดา (ฮั่วท้อเซียงซือ), เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์และคุณธรรม (กวนอู), เทพเจ้าแห่งการคุ้มครองพระพุทธศาสนา (ยีด้า), ศาลแปะกง มรดกเก่าแก่แห่งบรรพชน ลุ่มแม่น้ำท่าจีน และแมนดาล่าทราย ในรูปแบบสองมิติซึ่งโดยปกติก็จะทำจากกระดาษ สิ่งทอ และผงทรายย้อมสี เปิดให้ชมและอธิษฐานจิตขอพรทุกวัน


นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การนวดคลายเส้น แช่เท้าสมุนไพรบำบัดโลก โดยศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย ,การเลี้ยงอาหารปลาคาร์ฟที่สวยงาม นับพันตัวเป็นทาน ,การทำบุญสังฆทานขอขมากรรมประจำเดือนเกิดทุกเดือน เป็นต้น วัดแห่งนี้รู้จักกันดีทั้งชาวไทย-จีน ชาวต่างประเทศ คนเจ็บป่วยหรือผู้ที่ต้องการพึ่งทางพุทธคุณ จะนิยมเดินทางไปนมัสการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ กันอยู่เสมอ