ขอเชิญท่านสาธุชนทุกท่านร่วมงานมุทิตาสักการะ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ องพจนกรโกศล ผู้ช่วยปลัดซ้ายอนัมนิกาย เจ้าอาวาสอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง วันจันทร์ที่12 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ถ้ำพระโพธิสัตว์บำเพ็ญ วัดธรรมปัญญารามบางม่วง